Hotel d’Associacions

hotelcap

Per 36 € a l’any podeu fixar aquí el vostre domicili social, rebre la correspondència i telefonades, i celebrar les vostres assemblees anuals de socis.

Serveis per associacions. Allotjament i seu social. Recollida de correspondència. Sala de reunions. Wifi. Telèfon.

Actualment hi resideixen: